Kā atgaisot bremžu sistēmu

Kā atgaisot bremžu sistēmu

Efektīva bremžu sistēmas darbība ir viens no galvenajiem drošas braukšanas nosacījumiem. Tādēļ bremžu uzturēšana labā darba kārtībā ir katra autoīpašnieka pienākums: jums savlaicīgi jānomaina patērējamie materiāli, jāpārbauda cauruļvada hermētiskums un jāizvada gaiss no sistēmas, ja tas tur nokļuvis. Noskaidrosim gaisa iekļuves cēloņus sistēmā. Šajā rakstā mēs jums pastāstīsim, kāda ir pareiza bremžu atgaisošanas kārtība.

5 galvenie gaisa iekļuves cēloņi sistēmā

 • Nepietiekams šķidruma līmenis tvertnē. Tādēļ sistēmā var tikt iesūkts apkārtējais gaiss.
 • Nodilušas gumijas detaļas. Nonākot saskarē ar mitrumu, netīrumiem un ceļa reaģentiem, riteņa cilindra (vai bremžu suporta) blīves zaudē elastību un sāk tecēt. Laika gaitā arī šļūtenes sāk plaisāt.
 • Savlaicīgi neveikta darba šķidruma nomaiņa. Šļūtenēm, caur kurām tas tek, ir poraina struktūra. Tas nozīmē, ka caur tām, kaut arī nelielā daudzumā, ūdens nonāk sistēmā. Tas sajaucas ar bremžu šķidrumu, kā rezultātā samazinās tā viršanās temperatūra. Tādēļ atkārtotas bremzēšanas gadījumā, piemēram, braucot pa serpentīna ceļu, šķidrums var sākt vārīties. Viršanas procesu papildina tvaika veidošanās, un dažās cauruļu un šļūteņu daļās veidojas gaisa korķi.
 • Savienotāju un veidgabalu noplūdes. Dēļ vibrācijām, ko izraisa braukšana pa nelīdzenu ceļu, laika gaitā skavas un stiprinājumi atslābst. Tas izraisa gaisa iesūknēšanu.
 • Remontdarbi. Ja esat nomainījis virzuļus, cilindrus, caurules vai šļūtenes, pēc darbu veikšanas nekavējoties un noteikti veiciet bremžu sistēmas atgaisošanu: kad šīs komplektējošās daļas tiek demontētas, gaiss brīvi iekļūst cauruļvadā un pēc to atkārtotas uzstādīšanas paliek tajā.

Kā uzzināt, kad ir nepieciešama bremžu atgaisošana?

Šo problēmu papildina raksturīgas pazīmes. Nospiežot pedāli, var sajust, ka tā pretestība ir ievērojami samazinājusies. Dažreiz jums pedālis ir jāizspiež vairākas reizes, lai bremzes nostrādātu. Ar katru nospiešanas reizi pedālis kļūst arvien stīvāks. Dažreiz bremzēšana faktiski sākas, kad pedālis tiek gandrīz pilnībā izspiests. Kopumā jūsu transportlīdzekļa bremzēšanas ceļš kļūst ievērojami garāks nekā parasti.

Ja pamanāt vismaz vienu no šiem simptomiem, atgaisojiet bremzes.

Kā sagatavot automašīnu atgaisošanai?

Darbību secība gaisa izvadīšanai no bremžu vadiem atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa markas un modeļa. To nosaka arī bremžu sistēmas uzbūve un papildu mezglu un agregātu klātbūtne. Tādēļ pirms procedūras uzsākšanas rūpīgi izlasiet transportlīdzekļa rokasgrāmatu. Tajā vajadzētu būt ietvertam detalizētam atgaisošanas aprakstam tieši jūsu modelim. Dažos gadījumos, ja jūsu automašīnā ir daudz elektronisku sistēmu, jūs to nevarēsiet veikt bez profesionāļu palīdzības.

bremžu atgaisošanas instrumentus

Sagatavojiet bremžu atgaisošanas instrumentus un citus nepieciešamos līdzekļus un piederumus.

 Jums būs nepieciešams: 
 • Tīra, stabila tvertne, vēlams caurspīdīga, darba šķidruma noliešanai.
 • Caurspīdīga šļūtene ar diametru, kas piemērots bremžu atgaisošanas skrūvei, kā arī galatslēga vai uzmaucama uzgriežņu atslēga, lai vēlāk to atskrūvētu.
 • WD-40 aerosols. Tas palīdzēs atskrūvēt ieķīlējušos stiprinājumus un savienojumus.
 • Balonatslēga un domkrats, gadījumā, ja jums būs jānoņem riteņi, lai piekļūtu riteņu cilindriem (bremžu suportu).
 • Riteņu ķīļi. Iespējams, var būt nepieciešams nostiprināt automašīnu noteiktā stāvoklī, jo dažiem modeļiem atgaisošanas laikā nav ieteicams ieslēgt stāvbremzi.
 • Bremžu šķidrums, kas ir tāds pats kā jūsu automašīnā izmantotais.

Bremžu atgaisošanas procedūras specifika dažādiem automašīnu modeļiem

 Darbību secība ir atkarīga no sekojošā: 
 1. Bremzēšanas spēku regulatora klātbūtne uz aizmugurējās ass. Parasti tos uzstādīja agrāko paaudžu komerctransporta līdzekļos un vieglajās automašīnās. Noteiktos ceļa satiksmes apstākļos tas novērš bremžu šķidruma piegādi aizmugurējiem riteņiem. Tāpēc, lai šādos transportlīdzekļos pareizi atgaisotu bremzes, neatslogojiet aizmugurējo asi, paceļot automašīnu ar autopacēlāju vai domkratu.
 2. Bremžu kontūru izvietojums. Procedūra ietver gaisa izvadīšanu no katra bremžu mehānisma. Pirmkārt, gaiss tiek izvadīts no viena bremžu kontūra, pēc tam – no otra. Ja kontūri ir izvietoti diagonāli, jums jāsāk ar bremžu mehānismu, kas atrodas vistālāk no galvenā bremžu cilindra: visbiežāk tas ir aizmugurējais labais ritenis. Tālāk pārejiet pie priekšējā kreisā, tad pie aizmugurējā kreisā un, visbeidzot, pie priekšējā labā.
  Ja kontūri atrodas paralēli un savieno aizmugurējos un priekšējos riteņus, tad sistēma jāatgaiso pa apli. Vispirms gaiss tiek izvadīts no aizmugurējā bremžu mehānisma, kas atrodas vistālāk no galvenā bremžu cilindra, tad – no otra aizmugurējā mehānisma. Pēc tam pārejiet pie priekšējiem riteņiem.

Piezīme: bremžu atgaisošanas shēma ir individuāla katram modelim, jo tas ir atkarīgs no bremžu sistēmas konstrukcijas. Tāpēc, pirms ķerties pie šīs procedūras, vienmēr uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.

 1. Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) klātbūtne. Šī sistēma novērš pilnīgu riteņu bloķēšanos bremzēšanas laikā, lai izvairītos no slīdēšanas. To var atrast vairumā mūsdienu automašīnu. Tā novērš kontroles zaudēšanu ārkārtas bremzēšanas laikā, vai mēģinot apstāties uz slidenas virsmas. Tās konstrukcijā ietilpst bremžu sistēmas spiediena modulators, un arī no tā ir jāizvada gaiss.
Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) klātbūtne
 1. Hidrauliskais sūknis vakuuma bremžu pastiprinātāja vietā. Jūs to varat sastapt BMW 7. sērijā (E32), Nissan Cedric Y32, Toyota Land Cruiser 105, Mitsubishi Pajero III un citos transportlīdzekļos. Dažās automašīnās to izmanto papildus vakuuma pastiprinātājam. Šajā gadījumā, lai izvadītu gaisu, jums būs jāieslēdz sūknis
 2. Papildu iezīmes. Ja jūsu automašīna ir aprīkota, piemēram, ar elektronisko stabilitātes sistēmu, lai izvadītu gaisu no bremžu vadiem, ieteicams ir meklēt palīdzību pie autoservisa speciālistiem. Jums vajadzētu uzticēt šī darba veikšanu profesionāļiem arī, ja ABS mezgli atrodas dažādās transportlīdzekļa detaļās, jo šajā gadījumā procedūrai ir nepieciešams izmantot diagnostikas skeneri, un tā tiek uzsākta ar programmatūras palīdzību. Šāda veida modeļus pārstāv Land Cruiser 200, BMW X5 un citas automašīnas.

Kā atgaisot bremzes transportlīdzeklī, kurā nav ABS?

 1. Noskrūvējiet tvertnes vāciņu.
 2. Uzpildiet bremžu šķidrumu līdz atzīmei „Max”.
 3. Ielejiet nedaudz šķidruma noliešanas tvertnē.
 4. Pievienojiet šļūteni bremžu atgaisošanas skrūvei un otru galu iegremdējiet noliešanas tvertnē ar šķidrumu.
 5. Palūdziet palīgam vairākas reizes pēc kārtas nospiest bremzes pedāli un pēc tam izspiest to līdz maksimāli iespējamam līmenim.
 6. Vienlaikus atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi, lai ļautu šķidrumam plūst caur šļūteni.
 7. Lieciet savam palīgam nospiest pedāli līdz atdurei.
 8. Vērojiet, kā šķidrums izplūst no atgaisošanas skrūves. Tajā būs burbuļi.
 9. Ieskrūvējiet atgaisošanas skrūvi. Pēc tam jūsu palīgs var atlaist pedāli.
 10. Atkārtojiet procedūru 4-5 reizes katram bremžu mehānismam.
 11. Neaizmirstiet uzraudzīt šķidruma līmeni tvertnē un uzpildīt to līdz „Max”.
 12. Veicot darbu, uzraugiet, lai šķidrums nenokļūst uz automašīnas virsbūves. Tas satur sastāvdaļas, kas destruktīvi iedarbojas uz krāsojumu. Jums arī jānovērš vielas izlīšana uz bremžu klučiem. Ja tas noticis, nomainiet tos.

Kā atgaisot bremzes automašīnās, kas aprīkotas ar ABS

 Lai atgaisotu bremzes transportlīdzekļos, kur visi ABS mezgli ir apvienoti vienā modulī, rīkojieties šādi: 
 1. Izņemiet ABS drošinātāju.
 2. Veiciet visas iepriekš aprakstītās darbības.
 3. No jauna uzstādiet drošinātāju.
 4. Pārliecinieties, ka mērinstrumentu panelī nedeg signāllampiņa, kas liecina par ABS darbības traucējumiem.

Kā atgaisot bremzes automašīnās ar hidraulisko bremžu pastiprinātāja sūkni?

Kā atgaisot bremzes automašīnās ar hidraulisko bremžu pastiprinātāja sūkni
 Rīkojieties šādi: 
 1. Izņemiet ABS drošinātāju no tā sēžas.
 2. Pievienojiet šļūteni pie atgaisošanas skrūves. Iegremdējiet tās otru galu noliešanas tvertnē, kas piepildīta ar bremžu šķidrumu.
 3. Palūdziet palīgam pilnībā izspiest pedāli. Šajā gadījumā iepriekš nav nepieciešams to vairākas reizes nospiest.
 4. Palūdziet palīgam ieslēgt aizdedzi, pagriežot aizdedzes atslēgu attiecīgajā pozīcijā. Tas aktivizēs sūkni.
 5. Pagaidiet, līdz sūknis izvada no sistēmas visu gaisu. Citiem vārdiem sakot, kamēr šķidrumā, kas izplūst no notekas skrūves, nav burbuļu.
 6. Atkārtojiet šo procedūru katra riteņa cilindram (bremžu suportam).
 7. Uzraugiet šķidruma līmeni tvertnē. Pirms katra cikla un arī pēc atgaisošanas pabeigšanas papildiniet to līdz „Max” līmenim.
 8. Palūdziet savam palīgam izslēgt aizdedzi.
 9. Uzstādiet drošinātāju atpakaļ savā vietā. Pārliecinieties, ka mērinstrumentu panelī nedeg signāllampiņa, kas liecina par ABS darbības traucējumiem.

Kā atgaisot bremžu vadus, ja nav neviena, kas jums palīdzētu?

Ja jums nav neviena, kas jums palīdzētu, procedūru ir iespējams veikt patstāvīgi.

 Pastāv vairākas metodes: 
 1. Atgaisošanu veic tāpat, kā strādājot ar palīgu, taču, lai noturētu pedāli, jums jāizmanto gāzes amortizators. Šim nolūkam jūs varat īslaicīgi noņemt vienu no dzinēja pārsega vai bagāžas nodalījuma vāka. Papildu ērtībai, jūs varat iegādāties speciālu bremžu atgaisošanas komplektu. Tajā ietilpst veidgabali, adapteri, šļūtenes un noliešanas tvertne. Ļoti ērti ir tas, ka tvertne ir aprīkota ar jaudīgu magnētu, kas ļauj to piestiprināt pie jebkuras automašīnas virsbūves daļas un neļauj tvertnei apgāzties un izšļakstīt šķidrumu.
 2. Atgaisošana ar īpaša vakuuma sūkņa palīdzību. To veic šādā veidā: piepildiet tvertni ar darba šķidrumu līdz maksimālajam līmenim. Pievienojiet sūkņa šļūteni pie riteņa cilindra (bremžu suporta) atgaisošanas skrūves, ar kuru strādājat. Sūkņa iesūknētais šķidrums tiek savākts speciālā tvertnē, un gaiss tiek izvadīts.
 3. Atgaisošana, palielinot spiedienu izplešanās tvertnē. Jums var būt nepieciešamas dažādas ierīces: šļirces, nelieli rokas kompresori un citi instrumenti. To darbības princips tiek balstīts uz gaisa vai bremžu šķidruma piegādi izplešanās tvertnē zem spiediena. Tas liek šķidrumam cirkulēt cauruļvadā un aizstāj pedāļa nospiešanas procesu. Pārējais process ir līdzīgs standarta atgaisošanas procedūrai: bremžu šķidrums ar gaisa burbuļiem tiek izvadīts caur šļūteni, kas piestiprināta pie riteņa cilindra (bremžu suporta) atgaisošanas skrūves.

Secinājums

Visi bremžu sistēmas darbības traucējumi, ja tādi ir, ir jānovērš tūlīt pēc to rašanās. Sistēmā nedrīkst būt gaisa. Tādēļ, tiklīdz jums rodas aizdomas par gaisu bremzēs, atgaisojiet tās, izmantojot mūsu padomus.

  Jūsu profils ir jūsu personīgais palīgs.

  Ar to var izsekot automašīnas izdevumus, saglabāt servisa gramatiņu, detaļu maiņas grafiku, piezīmes un dokumentus.