Kā patstāvīgi papildināt motoreļļu: kas notiek, ja nepietiekoši vai pārlieku uzpildāt eļļu?

Kā patstāvīgi papildināt motoreļļu: kas notiek, ja nepietiekoši vai pārlieku uzpildāt eļļu?

Patstāvīga motoreļļas papildināšana

Pārliecinieties, ka eļļa vienmēr ir uzpildīta līdz ieteiktajam līmenim! Ja nepietiek eļļas kustīgo dzinēja daļu eļļošanai, tās ātrāk nodils un var pārkarst.
 • Novietojiet automašīnu uz līdzenas virsmas.
 • Pārliecinieties, ka eļļa, kuru papildināt, ir tāda pati kā tā, kas jau atrodas dzinējā. Tas attiecas gan uz viskozitāti, gan uz zīmolu.
 • Izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist 10–15 minūtes.
 • Noņemiet eļļas iepildīšanas vāciņu. Parasti to marķē ar vārdu „oil”, viskozitātes pakāpi vai eļļas kannas simbolu.
 • Ievietojiet piltuvi eļļas iepildīšanas atverē.
 • Ielejiet 100 ml motoreļļas un pagaidiet 10 minūtes. Tas ir laiks, kas nepieciešams, lai eļļa nosēstos kartera apakšējā vākā.
 • Pārbaudiet motoreļļas līmeni ar mērstieni.
 • Pielejiet vēl eļļu. Ikreiz pielejiet 100 ml eļļas un vienlaikus un pārbaudiet tās līmeni, līdz eļļas līmenis sasniedz ieteikto.
 • Cieši aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas vāciņu. Neiepildiet pārāk daudz eļļas. Pārlieks eļļošanas materiāla daudzums var izraisīt noplūdes blīvējumā, oglekļa nosēdumus uz dzinēja sieniņām un katalizatora atteici.
Uzmanību: Neļaujiet eļļai šļakstīties uz dzensiksnām un to skriemeļiem.
Motoreļļa automašīnai
Svarīgi: Pēkšņa eļļas līmeņa paaugstināšanās vai pazemināšanās var liecināt par sistēmas darbības traucējumiem. Sazinieties ar speciālistiem, lai veiktu diagnostiku un remontu.
  Jūsu profils ir jūsu personīgais palīgs.

  Ar to var izsekot automašīnas izdevumus, saglabāt servisa gramatiņu, detaļu maiņas grafiku, piezīmes un dokumentus.