Kā pagarināt dzinēja kalpošanas laiku

Kā pagarināt dzinēja kalpošanas laiku

 8 ilgāka dzinēja darbmūža noslēpumi 
 1. Regulāri pārbaudiet motoreļļas līmeni.
  Eļļas trūkums sistēmā izraisa dzinēja detaļu abrazīvo nodilumu.

 2. Nomainiet motoreļļu un filtru saskaņā ar noteikto grafiku.
  Laika gaitā eļļošanas materiāls kļūst piesārņots un zaudē savas īpašības.
   Uzmanies:  agresīva braukšana izraisa divkārt ātrāku motoreļļas piesārņošanu.

 3. Uzmaniet dzinēja darba temperatūru.
  Gan pārmērīga pārkaršana, gan pārāk lēna uzsilšana var kaitēt dzinējam.

 4. Pārbaudiet, vai visi devēji pienācīgi darbojas.
  Nepareizi to rādījumi var izraisīt dzinēja atteici.

 5. Regulāri nomainiet gaisa filtru.
  Netīrumi dzinējā ieplūstošajā gaisā var to iznīcināt.

 6. Neizmantojiet nolietotas aizdedzes sveces.
  Tas rada papildu slodzi dzinējam un izraisa detonāciju.

 7. Regulāri pārbaudiet gāzu sadales mehānisma detaļas.
  Nolietota siksna vai spriegotājs var izraisīt zemu kompresiju cilindros.

 8. Izmantojiet augsti kvalitatīvu degvielu.
  Tas palīdzēs samazināt oglekļa nosēdumus degkamerās un pagarināt jūsu degvielas sistēmas kalpošanas laiku.