Kā pārbaudīt dzinēja dzesēšanas ventilatoru

Kā pārbaudīt dzinēja dzesēšanas ventilatoru

 Kā pārbaudīt mehāniskās dzesēšanas ventilatoru 

 1. Pārbaudiet dzesēšanas ventilatora dzensiksnu.
  Nomainiet siksnu, ja konstatējat jebkādas eļļošanas materiāla pēdas uz siksnas virsmas.
  Ja pamanāt dzensiksnas sadalīšanās vai nolietojuma pazīmes, nomainiet to.
 2. Pārbaudiet ventilatora dzensiksnas spriegojumu un spriegotājrullīša stāvokli.
 3. Pārbaudiet dzesēšanas ventilatora gultni.
  Izslēdziet dzinēju un pagrieziet ventilatoru ar roku. Tā kustībai vajadzētu būt vienmērīgai.
  Nomainiet gultni, ja ventilators viegli negriežas, vai ja jūs pamanāt noplūdi. Daži gultņi ir jānomaina komplektā.
  Pievelciet siksnu, ja parādās brīvkustība.
  Nomainiet spriegotājrullīti, ja tas ir bojāts.
 4. Pārbaudiet viskosajūgu.
  Pagrieziet ventilatora lāpstiņas ar izslēgtu dzinēju un pārbaudiet aksiālo brīvkustību. Nevajadzētu būt jebkādai pretestībai, inercei vai brīvkustībai.
  Ja pamanāt šīs ventilatora viskosajūga darbības traucējumu pazīmes, demontējiet detaļu. Uzkarsējiet sajūgu, ievietojot to verdoši karstā ūdenī uz vismaz 10 minūtēm. Uzmanīgi izņemiet sakarsēto detaļu un mēģiniet veikt dažus pagriezienus.
  Ja rotācijas laikā nav jūtama paaugstināta pretestība, pievienojiet ventilatora viskosajūgā silikona eļļu. Ja ventilatora viskosajūgs ir neapkalpojams (t.i., to nevar papildināt ar silikona eļļu), nomainiet to.

 Kā pārbaudīt elektrisko dzesēšanas ventilatoru 

Uzmanību! Pirms sākat elektriskā ventilatora diagnostiku, vienmēr atvienojiet akumulatora negatīvo spaili.
 1. Pārbaudiet, vai drošinātājs nav pārdedzis. Ja ir, tad nomainiet to.
 2. Aplūkojiet releju.
  Nomainiet to, ja pamanāt jebkādus kvēpus vai oksidēšanos.
 3. Pārbaudiet, vai relejs darbojas pareizi.
  Apskatiet releju un drošinātāju shēmu. Atrodiet dzesēšanas ventilatora releju un tā nominālo pretestības vērtību.
  Pievienojiet multimetru pie dzesēšanas ventilatora releja un pārbaudiet tā faktisko pretestības vērtību.
  Ja faktiskā pretestības vērtība neatbilst nominālajai vērtībai, nomainiet releju.
 4. Pārbaudiet dzesēšanas ventilatora vadojumu.
  Nomainiet vadojumu, ja tas ir bojāts.
 5. Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma temperatūras devēju.
  Lai to veiktu, iedarbiniet dzinēju, ļaujiet dzesēšanas šķidrumam sasilt līdz 80–95°C un pārbaudiet, vai ventilators ir ieslēgts.
  Ja ventilators neieslēdzas, nomainiet dzesēšanas šķidruma temperatūras devēju.
 6. Pārbaudiet savienotājus.
  Ja savienotāji ir oksidējušies, apstrādājiet tos ar elektrisko kontaktu aerosolu.
 7. Ieslēdziet ventilatoru, lai pārbaudītu elektriskās piedziņas darbību.
  Atvienojiet spailes no temperatūras devēja un iedarbiniet dzinēju – ventilatoram jādarbojas.
[Total: 0   Average: 0/5]