Bojātas aizdedzes sistēmas pazīmes — Kā pārbaudīt aizdedzes sistēmu

Bojātas aizdedzes sistēmas pazīmes — Kā pārbaudīt aizdedzes sistēmu
 7 bojātas aizdedzes sistēmas pazīmes: 
 1. Dzinējs neiedarbojas
  Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem iedarbināt automašīnu ar izlādētu akumulatoru aizdedzes sveces var tikt aizlietas ar benzīnu. Ja tā notiek, tad tās būs jānomaina.
 2. Nestabila tukšgaita
  To var izraisīt mehāniski bojāti augstsprieguma (aizdedzes) vadi un īssavienojums spoles tinumā.
 3. Uzņemot paātrinājuma, dzinējs darbojas nevienmērīgi
  Darbības traucējumu cēlonis var būt ūdens nokļūšana uz spoles, aizdedzes svecēm vai augstsprieguma (aizdedzes) vadiem.
 4. Dzinēja pārkaršana
  To var izraisīt nolietotas aizdedzes sveces. Nomainiet tās atbilstoši autoražotāja ieteiktajam apkopes grafikam.
 5. Plaukšķu skaņas izplūdes kolektorā vai klusinātājā
  Tas notiek nepareizas aizdedzes apsteidzes uzstādīšanas vai aizdedzes sveču ar nepareizu kvēlskaitli lietošanas dēļ.
 6. Palielināts degvielas patēriņš
  Iespējamie iemesli ir bojāti vai vaļīgi augstsprieguma vadi.
 7. Elektroiekārtas pienācīgi nedarbojas
  Tas var notikt, ja aizdedzes slēdzis ir bojāts kontaktu pārdegšanas, nepareizas lietošanas vai automašīnas zādzības mēģinājuma dēļ.
 Diagnostika 5 soļos 
 1. Izņemiet un pārbaudiet aizdedzes sveces un aizdedzes spoles.
  Tām nedrīkst būt plaisas vai oglekļa nosēdumu pēdas. Atstarpei starp aizdedzes sveču sānu un centra elektrodiem jābūt pielaides robežās.
 2. Izmantojot multimetru, izmēriet aizdedzes sveču pretestību.
  Pievienojiet vienu no ierīces taustiem pie vītnes, otru – pie centra elektroda. Ja pretestība pārsniedz 6 kOhm, komplektējošās daļas ir jānomaina.
 3. Noņemiet un pārbaudiet sadalītāja vāku.
  Pārliecinieties, ka kontakta suka cieši pieguļ rotora virsmai, un ka tajā nav plaisu vai termisku bojājumu.
 4. Pārbaudiet pilnībā uzlādēta akumulatora spriegumu.
  Ja tā mērījums ir zem 9,5 V, akumulators ir jānomaina.
 5. Iedarbiniet dzinēju tumsā un paskatieties zem dzinēja pārsega.
  Ja redzat, ka no augstsprieguma vadiem nāk dzirksteles, tas nozīmē, ka to izolācija ir bojāta.
Jūsu profils ir jūsu personīgais palīgs.

Ar to var izsekot automašīnas izdevumus, saglabāt servisa gramatiņu, detaļu maiņas grafiku, piezīmes un dokumentus.