Kā pārbaudīt automašīnas motoreļļas līmeni

Kā pārbaudīt automašīnas motoreļļas līmeni

 Pārbaudīt motoreļļas līmeni 6 soļos 
 1. Novietojiet automašīnu uz līdzenas virsmas.

 2. Izslēdziet dzinēju un pagaidiet 10–15 minūtes. Šis ir laiks, kas nepieciešams, lai eļļa nosēstos kartera apakšējā vākā.

 3. Paņemiet tīru, gaišas krāsas drāniņu.
  Lūdzu, ņemiet vērā! Nolasījumi var būt neprecīzi, ja pārbaudāt eļļas līmeni pēc tam, kad automašīna ir ilgi stāvējusi stāvvietā, it īpaši aukstā laikā.

 4. Izvelciet eļļas mērstieni un noslaukiet to sausu.
   Uzmanību!  Izvelkot un ievietojot mērstieni, nepielieciet pārmērīgu spēku, jo tas var sabojāt stieni.

 5. Pēc tam līdz galam ievietojiet notīrīto mērstieni un atkal izvelciet to.

 6. Uzmanīgi pārbaudiet mērstieni. Eļļas atzīme uz tā nonāk līdz noteiktai vietā, norādot eļļas līmeni jūsu dzinējā. Tam jāatrodas starp līnijām „min” un „max”.
  Dažiem mērstieņiem ir papildu atzīmes, tādas kā „hot” un „cold”. Tos izmanto, lai noteiktu normālu eļļošanas līmeni, dzinējam esot karstam vai aukstam.
  Svarīgi! Ja motoreļļa ir kļuvusi melna, jums vajadzētu nomainīt eļļu un eļļas filtru.